Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Statutul Comunei Pleșcuța

STATUTUL COMUNEI

PLEŞCUŢА

Art.l. În conformitate cu prevederile art.21 lit. b din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală prezentăm Statutul comunei Pleşcuţa.
Art.2 Comuna Pleşcuţa se află în componenţa judeţului Arad, situată în partea de est a județului invecinandu-se nord-vest sud cu Comuna Gurahonţ, la nord-est cu comuna Varfurile la sud cu comuna Halmagiu şi judeţul Hunedoara. Localităţile componente ale comunei sunt următoarele sate: Gure-Väii situat la 3 km, Dumbrava situat la 1,5 km, Rostoci situat la 3,5 km, Aciuţa situat la 2 km, Talagiu situat la 6 km, Budeşti situat la 9 km şi Pleşcuţa care este reşedinţa comunei.
Satele Gura Văii şi Rostoci sunt situate la vest, satele Aciuţa şi Talagiu la est, satele Dumbrava şi Budeşti la sud. Suprafața intravilanului este de 75 ha, suprafaţa agricolă este de 1.500 ha din care 57,5 ha teren arabil, 925 ha fânețe şi 2312 ha de pășune. Suprafața totală a teritoriului este de 7990 ha.
Autoritatea Consiliului Local se exercită asupra teritoriului comunei Pleşcuţe cu satele din componenţă care istoric sunt din timpuri străvechi, dar date ce atestă aceste localităţi le avem mult mai tîrziu din secolul al XIV-lea. Satele Aciuţa, Pleşcuţa, Rostoci şi Tälagiu apar în acte din 1499 ca fácind parte din componenţa cetății Siriei, iar de prin anii 1697 de domeniul Hălmagiu, Proprietățile din acea perioada aparţin familiei Branconici și mai tîrziu familiei Huniade.
Satele Budeşti, Dumbrava şi Gura Văii apar prin anii 1464-1553, iar în Gura Văii în 1896 a fost descoperită o comoară de argint din epoca dacică.
Populaţia Comunei este de 1532 locuitori repartizat pe state după cum urmează:
Talagiu 465 din care copii 43
Pleşcuţa 300 din care copii 30
Aciuta 241 din care copii 36
Gura-Vaii 205 din care copii 18
Rostoci 14. din care copii 8
Dumbrava 111 din care copii 6
Budeşti 45
Pe gospodării situația se prezintă după cum urmează:
Talagiu 166
Plescut 102
Aciuta 67
Gura Văii 60
Rostoci 58
Dumbrava 52
Budesti 23
majoritatea populaţiei este compusă din români şi o mică parte din romi-lingurari.
Reşedinţa Comunei este în satul Pleşcuţa
Autorităţile administraţiei publice locale care conduce comuna sunt:
Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă.
Atribuţiile specifice sunt prevăzute în Legea 69/1991 privind administrația publică locală. Activitatea celor două organisme se desfăşoară în sediul Primăriei din satul Pleşcuţa, nr. 81.
La nivelul comunei Pleşcuţa funcţionează un Dispensar Uman care este în regim privat, un Dispensar Veterinar de asemenea în regim privat. În centrul de comunei Pleşcuţa funcţionează şcoala Generală cu clasele I-VIII şi o biblioteca comunală care are o incadrare de 1/2 normă, în satele Gura Văii, Talagiu şi Aciuţa funcționează școala cu clasele I-IV, iar în fiecare sat sunt cămine culturale care nu mai au nici o activitate culturală, se folosesc doar la ţinerea unor ședințe cetăţeneşti.
De asemenea în cadrul comunei sunt 7 biserici Ortodoxe, 5 biserici baptiste şi 3 biserici penticostale.
Legăturile între localităţile comunei se fac prin intermediul drumurilor comunale judeţene, naționale şi cale ferată, majoritatea drumurilor sunt de pamânt şi pietruite, singurul drum modernizat fiind drumul naţional.
Activităţile economice specifice comunei noastre sunt exploatările de piatră din cariere, dar în momentul de faţă mai funcționează numai Cariera Aciuta. Altă activitate nou înfiinţată este gaterul care este la început, dar în perspective de dezvoltare şi care va prelua forţa de muncă disponibilă prin inchiderea carierelor de piatră. Activitatea de bază în zona noastră este agricultura cu specific cultivarea cerealelor, creşterea animalelor şi pomicultura, comuna este deservită pentru satisfacerea nevoilor de transport de mărfuri şi călători prin staţia Aciuţa şi numai de călători prin hălţile Talagiu şi Romaniţa, de asemenea pentru transportul public al locuitorilor se folosesc cursele de autobuze aparținând Companiei de Transport local ARAD.
Serviciile publice la nivelul comunei nu sunt dezvoltate, dar se vor înfiinţa ținând cont de specificul local şi în special al curăţeniei organizând dacă este nevoie serviciu de gospodărire comunală.
Art.3. Persoanele care se află pe teritoriul comunei la împlinirea vârstei de 18 ani li se va înmâna titlul şi certificatul de cetăţean al comunei în cadrul unei festivități organizate prin grija primarului.
Art.4. Pentru persoanele ce provin din rândul cetăţenilor comunei Pleşcuţa şi au avut o contribuţie de seamă la promovarea cunoaşterii acestor locuri prin aportul lor prin diferite activități li se poate acorda titlul de cetățean de onoare al comunei sau din diferite motive retragerea lui.
Art.5. Cetăţenii comunei pot să participe la viața politică a comunei, economică şi culturală, sportivă în cadrul unităţii administrativ teritorială.
Art.6. Cetățenii comunei sunt consultați prin referendum cu privire la probleme de interes deosebit potrivit legii, consultarea cetățenilor se face prin adunare populară organizată pe sate.
Art.7. Convocarea adunării şi organizarea se face de către primar sau consiliu. Convocarea se face prin aducerea la cunoștința celor interesați, specificandu-se scopul adunării a datei de ţinere şi a locului unde se ţine.
Art.8, Adunarea populară este valabilă constituită în prezența majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. Propunerile se consemnează intr-un proces-verbal şi se înaineaza primarului.
Art.9. Primarul este obligat să analizeze propunerile şi să le înainteze consiliului la prima ședință pentru a hotărî asupra lor. Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţa cetăţenilor care au iniţiat-o.
Art.10. Bunurile se pot închiria sau concesiona și potrivit legii și cu acordul Consiliului local.
Art.ll. Se va iniţia acțiuni şi demersuri în vederea înfrăţirii comunei sau satelor din comună cu alte comune sau localităţi sau asociaţii pentru realizarea unor activităţi de interes comun.
Art.12. Dacă este nevoie se poate atribui sau schimba denumirea unor instituţii publice de interes local, a străzilor, a altor obiective sau a localităţilor.
Art.13. Pentru comuna Plescuta şi satele apartinatoare nu este necesar să instituim semne specifice.
Art.14. Prezentul statut va fi supus pentru aprobare în Consiliul Local al comunei Pleşcuţa.

Ultima actualizare: 14:21 | 5.12.2022

Sari la conținut